აპლიკაციის ფორმა

მოგვმართეთ აქ და გვაცნობეთ დაინტერესებულმა პირებმა

1.საკონტაქტო მონაცემები

2.განათლება

საშუალო სკოლა

1.კოლეჯი/უნივერსიტეტი

2.კოლეჯი/უნივერსიტეტი

შემდგომი ტრენინგები/კვალიფიკაცია:

3.სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 3 წლის)

1.დამსაქმებელი (კომპანია,ქალაქი)

2. დამსაქმებელი (კომპანია,ქალაქი)

3. დამსაქმებელი (კომპანია,ქალაქი)

4.დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ

1. როგორ აფასებთ თქვენ ენობრივ ცოდნას:

2.მოტივაცია

3. არის კიდევ დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ რასაც გაგვიზიარებდით?

5. ატვირთვა

აქ შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი CV ფოტოსურათთან ერთად (ასევე შეგიძლიათ დამატებითი სერთიფიკატები და დოკუმენტები)